Studio Academy International - Lips Eyebrows & Makeup

Là một cuộc thi mang tầm Quốc Tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hàng trăm nghệ nhân trên toàn đất nước và bạn bè nước bạn. Khởi đầu cho một năm 2018 đầy hứa hẹn và tiềm năng cho ngành phun xăm thẩm mỹ.

Studio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & MakeupStudio Academy International - Lips Eyebrows & Makeup
0903674423 -
https://www.facebook.com/truongdaynghelamdepbangchau/